Lliurament

  1. Descarregueu i ompliu la làmina del concurs amb el vostre projecte (alçats, plànols, seccions, etc.) i poseu el lema de la vostra proposta al requadre inferior. És imprescindible que a la làmina no hi figuri cap identificació personal del concursant, per tal de garantir l’anonimat davant del jurat.

  1. Ompliu el formulari amb el lema del vostre projecte i les vostres dades personals i de contacte. Se us demanarà enviar en format PDF:

    1. La làmina amb el vostre projecte

    2. El formulari de les dades personal

    3. La còpia de l’imprès de la matrícula que us acredita com a estudiant del grau universitari d’arquitectura o disseny o bé estudiant de batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà o superior.